Name Position Phone # Email Address
Ashvin Shah President +61 413 630 148 acshah2002@yahoo.com
Anish Shah Treasurer +61 430 449 604 anishbshah@yahoo.com
Sunay Zaveri Secretary +61 433 547 407 zaverisunay@gmail.com
Zimmi Shah Member +61 430 033 234 zimmigold2006@yahoo.co.in
Jenish Shah Member +61 433 892 332 jenish2shah@yahoo.co.in
Minesh Surana Member +61 433 655 456 mineshsurana81@gmail.com
Chintan Shah Member +61 425 727 973 cshahaus@gmail.com
Nishidh Shah Member +61 433 305 540 nishidh.shah@gmail.com